Vilka vi är

Helena Lindahl, riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson (C), är initiativtagare till WomEngage och har sedan starten skapat konferenser, seminarier och andra aktiviteter tillsammans med partners från näringslivet.
I dag finns från politisk håll även Monica Haider (S), riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet, delaktig i WomEngage arbete som verkar tvärpolitiskt.


Från näringslivet finns enorm kompetens och erfarenhet inom WomEngage. Från olika branscher och bakgrunder har vi samlat kloka individer i ledande befattningar som bidrar i arbetet framåt, både inom vårt Advisory Board och till särskilda aktiviteter. Läs mer om vårt Advisory Board nedan.

Vad vi vill åstadkomma

Genom att låta politik och näringsliv mötas skapar WomEngage förutsättningar för att åstadkomma förändring i företagsstrukturer som på sikt leder till ett mer jämställt näringsliv.

Inom ramen för ett jämställt näringsliv ryms mycket. Vi vill bidra till att fler kvinnor startar företag i Sverige och att fler kvinnor låter sina företag växa. Vi vill också att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar markant och motsvarar en procent vi kan var stolta över, idag är endast 19% kvinnor i företagsstyrelser. Frågan om kvinnors företagsägande och investeringar är också en fråga som vi arbetar med att belysa.

Vi vill åstadkomma förändring i positiv riktning och vårt uppdrag är att adressera dessa frågor inom politiken.

Vill du bli en del av WomEngage?

Vi samarbetar med företag, organisationer och individer som vill skapa förändring i samma riktning som vi vill. Målet om att förbättra förutsättningarna för kvinnor att starta och driva företag i Sverige ligger till grund för vårt samarbete.
Hör av dig, så berättar vi mer.

WomEngage Advisory Board

I januari 2020 bildades WomEngage Advisory Board som är en sammansättning av individer med många års erfarenhet av företagande i ledande befattningar, arbete med jämställdhetsfrågor och politisk erfarenhet.

Tillsammans driver vi utvecklingen av WomEngage verksamhet med fast förankring i dagens näringsliv och politiska landskap. Följande personer ingår i WomEngage Advisory Board:

Charlotte Gustavsson, Ordförande
Helena Lindahl (C), riksdagsledamot och ledamot i i näringsutskottet
Monica Haider (S), riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet
Lili André (KD), riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet
Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Sofia Götmar-Blomstedt, VD PWC
Sara Brandt, vice VD Almi
Sebastian Navab, partner The Labyrinth Public Affairs
Petra Björk, operativ projektledare WomEngage