Från små workshops på arbetsplatser till stor konferens i Riksdagen

Vår ambition har sedan starten varit att genomföra aktiviteter från norr till söder i Sverige, på både regional och nationell nivå, som främjar förutsättningarna för kvinnors företagande. 

Inom WomEngage nätverk finns några av landets främsta ledare, både inom näringsliv och politik, som kan bidra med både kunskap och inspiration.

WomEngage årliga Riksdagskonferens

Sedan starten hösten 2016 har WomEngage arrangerat sin konferens i Riksdagens andrakammarsal. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats och ett forum för att diskutera aspekter av företagande ur kvinnors perspektiv. 

Seminarier och mingel i Almedalen

Under Almedalsveckan samlas näringslivsrepresentanter och politiker på Gotland för att diskutera samhällsutmaningar och hitta lösningar. Där arrangerar WomEngage ett flertal seminarier, mingel och andra aktiviteter för att belysa frågor om kvinnors företagande. Till våra almedalsaktiviteter är alla välkomna, men föranmälan krävs då det i vissa fall kan vara begränsat antal platser.

Lokala aktiviteter från norr till söder

Mycket av vårt arbete bedrivs på nationell nivå. Men parallellt skapar vi aktiviteter på regional och lokal nivå för att tillgängliggöra information och skapa kunskapsutbyten närmare kvinnors vardag och företagande.
Hör gärna av dig till oss om du vill vara delaktig i ett seminarium eller liknande aktivitet i din stad!

Nästa aktivitet med WomEngage:

Webinarium:

Ett förlorat år eller en vunnen framtid? 
Jämställt företagande i och efter coronakrisen.