WomEngage

WomEngage är ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag.

För kvinnors ledarskap och företagande

Statistiken talar sitt tydliga språk: en av fyra företagare i Sverige idag är kvinnor. Det kan vi inte vara stolta över.

Trots det är inte frågan om kvinnors företagande närvarande i den politiska debatten.

Vad beror den låga andelen kvinnliga företagare på och vad kan, och bör, politiken göra för att den siffran skall motsvara något vi kan vara stolta över? Frågan är komplex, men måste adresseras inom politiken. Det är WomEngages syfte.

Skapar förändring genom politik och näringsliv

Vad som gör WomEngage unikt är kombinationen av förankring både i näringslivet och inom politiken. Genom vår politiska koppling har vi till skillnad från många andra nätverk möjlighet att faktiskt påverka våra svenska beslutsfattare. Samspelet mellan politiken och näringslivet ligger till grund för att skapa långsiktig förändring.

I Riksdagen och i Almedalen

Under Almedalsveckan genomför vi ett flertal aktiviteter, som seminarier, workshops och mingel, där alla är välkomna. Vi har också sedan 2016 en årlig konferens i Riksdagen dit du personligen bjuds in för att delta och diskutera aktuella ämnen inom ramen för WomEngage syfte tillsammans med våra föreläsare och politiker.

Vill du blir en del av WomEngage?

Vi har sedan starten 2016 samarbetat med våra partners som på olika sätt gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Som partner till WomEngage får ditt företag möjlighet att delta och påverka våra gemensamma aktiviteter. Tillsammans skapar vi förändring.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Partners