Utvecklingen står stilla - långt till jämställda styrelser

Endast 19 procent kvinnor i företagsstyrelser

Det är männen som dominerar i svenska företagsstyrelser. Endast 19 procent är kvinnor och det ser inte ut att bli bättre. Utvecklingen har i princip stått stilla de senaste åren. Det visar Almis styrelsekartläggning 2020, en färsk undersökning om kvinnor i styrelser och vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Sedan Almis första styrelsekartläggning 2013 har andelen kvinnor i bolag som omsätter mer än fem miljoner eller har minst fem anställda i princip stått stilla. Av de 163 098 styrelseplatser som finns i de undersökta företagen är endast 19 procent kvinnor. En uppgång med endast två procentenheter på sju år. En jämförelse med företag som är noterade på Stockholmsbörsen visar att mångfalden där utvecklas bättre då 34 procent av ledamöterna är kvinnor.
Ökningen av andelen företag där vd är en kvinna går något snabbare, men från en låg nivå. Vid första mätningen för sju år sedan var andelen tio procent. I årets mätning ligger andelen på 13 procent. Där är börsbolagen något sämre. Endast tio procent av börs-vd:arna är kvinnor.

Ladda ner och läs hela rapporten från Almi.