Rapportsläpp: Kvinnors företagande i Sverige och i EU

WomEngage presenterar idag rapporten "Kvinnors företagande i Sverige och EU" Bilden som framträder är att jämställdheten i näringslivet haltar och att stegen mot en förbättring är generande små.

Utgångspunkten för rapporten är att få en samlad bild av hur Sverige står sig jämfört med andra länder inom EU genom en analys av flera andra rapporter. Därtill belyser rapporten också hur riskkapital fördelas mellan kvinnor och män som grundare av bolag
— Det är anmärkningsvärt att näringslivet missat sambandet mellan jämlikhet och affärsnytta. Det talas ofta om vikten av mångfald och att jämlikhet och kreativitet skapar lönsamma bolag. Men det syns inte i praktiken. 19 % av styrelseledamöterna i svenska bolag är kvinnor och bara 1 % av riskkapitalet går till bolag grundade av kvinnor. Det här kräver åtgärder nu, säger Ulrika Karlsson, projektledare för WomEngage.

Här kan du ladda ned rapporten 

Ladda ner och läs här

Utvecklingen står stilla - långt till jämställda styrelser