Kvinnor kan inte leda företag

Kvinnor kan inte leda företag

…eller? Få stora företag leds av kvinnor. År 2021 hade endast 12 % av svenska börsnoterade företag en kvinna som VD och det är ändå en ökning från året innan. Varför ser det ut så?Hur får vi fler svenska internationella företag ledda av kvinnor? Det var frågor som diskuterades på WomEngages riksdagskonferens den 14:e december på temat ”Hur får Sverige sitt nästa enhörnings-företag grundat av en kvinna?”

Det finns otaliga bevis som svart på vitt redogör för vinsterna med en jämställd sammanställning av bolagsstyrelser, att kvinnligt ägda företag i snitt presterar bättre än de som ägs av män. Men, tyvärr är det inte alltid erfarenhet, fakta och logik som styr. I stället påverkas finansiärer och investerare av fördomar.


Att just kvinnliga entreprenörer har sämre förutsättningar än män innebär att vi går miste om 3-6 procent av globala BNP varje år, vilket är en enorm förlust. 

 
- Problemet är att utvecklingen går på tok för långsamt och statistiken visar att det är allra svårast för kvinnor att få kapital. Förra året gick endast 0,5 procent av det investerade kapitalet till kvinnliga grundare trots att de utgör 33 procent av entreprenörerna. Forskare vid Luleås tekniska universitet kunde 2018 visa att kvinnliga företagare endast fick 25 procent av vad de bad om från investerare, medan manliga företagare fick över 50 procent av det belopp de bad om, sa Shoka Åhrman, sparekonom på SPP och Storebrand, på riksdagsseminariet.


Under det avslutade samtalet enades panellisterna om att fortsätta diskussionen om hur det konkret går att bättre kravställa det statliga riskkapitalet för att bättre styra mot jämställda investeringar.

-Forskning har visat att kvinnoledda bolag och heterogena team i snitt presterar bättre än homogena team med enbart män. Fortfarande allokeras däremot väldigt lite riskkapital (omkring 1%) till grundare som är kvinnor. Det handlar såklart till stor del om bias, fördomar och urval, och investerare kan dra nytta av att se potential i fler typer av team, sa Josefin Landgård, medgrundare till KRY och MANTLE.

På riksdagsseminariet var talarna eniga om att uppfattningen om vilka bolag som är värda att investera i måste förändras. Många uppfattar en trygghet i det som mest liknar en själv. Det ger en snedvridande effekt eftersom externa riskkapitalbolag, som fyller en direkt livsavgörande funktion för nystartade techbolag, till stor del utgörs av män som också väljer att investera i bolag grundade av män.


Därför måste initiativ som specifikt riktar sig till kvinnors företagande eller insatser och uppdrag till valberedningar att särskilt fokusera på att öka kvinnors representation i olika konstellationer öka. Att få in en fot är nödvändigt för att starta samtalet, men mottagaren måste också vara villig att lyssna och omvärdera tidigare strukturer. 


- Ett tips för bättre konkurrenskraft är att tillsätta bolagsstyrelser med jämn könsfördelning. Det ger en högre omsättning och vinst än företag med ojämställda styrelser, sa Charlotte Gustavsson, VD för Styrelseakademin i Stockholm och ordförande för WomEngage.


 Övriga talare på WomEngages riksdagskonferens 2022:


▪ Sofia Götmar Blomstedt, VD PwC
▪ Josefin Landgård, medgrundare till KRY. 
▪ Monica Haider riksdagsledamot Socialdemokraterna
▪ Josefin Malmqvist riksdagsledamot Moderaterna
▪ Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP
▪ Annika Gustavsson, Guldsmed, tidigare avdelningschef på PayEx
▪ Sara Brandt, vice VD ALMI
▪ Susanne Najafi, Serieentreprenör och grundare BackingMinds VC 
▪ Helena Lindahl, riksdagsledamot Centerpartiet
▪ Lili André, riksdagsledamot Kristdemokraterna
▪ Maria Birkenroth, investment director, Private Equity SEB

Charlotte Gustavsson ansluter till WomEngage