Seminarium: Varför hamnar kapitalet hos männen?

Pengar, pengar, pengar

Tillsammans med våra partners Sparbankerna och Almi lyfter vi den viktiga frågan om tillgången till pengar. Riskkapital, lån, affärsänglar och notering, var pengarna än kommer ifrån, har företagande kvinnor mycket svårare att attrahera kapital. Varför? Och vad kan man göra åt det?


Välkommen att lyssna på vår scen i Almedalen!

5/7
15:15-16:00
Mellangatan 11 Vinägers bakgård

Varför hamnar kapitalet hos männen? – bristen på kapital är ett hinder för tillväxt i företag som drivs av kvinnor.

Kapital möjliggör för företag att växa, öka omsättningen och anställa fler. Dessvärre är det svårare för kvinnor att få lån och att övertyga investerare att satsa på deras verksamhet, och så lite som 1 % av riskkapitalet går till företag grundade av kvinnor. Trots att frågan har diskuterats länge av både riskkapitalister, affärsänglar och entreprenörer har väldigt lite förändrats över tid. Går det att ändra på, eller måste alla parter tänka om? Hur tänker investerarna? Vem bär ansvaret?

Britta Burreau
VD, Almi
Ewa Andersen
VD, Sparbankerna
Jennie Nilsson
Riksdagsledamot Socialdemokraterna
Peg Söderberg
VD, Moving Floor
Elisabeth Thand Ringqvist
Entreprenör, Styrelseproffs och affärsängel 
Per Spångberg
VD, Levels
Seminarium: Kan skogsnäringen matcha förväntningar på jämställdhet?