Seminarium: Teknik som drivkraft för jämställdhet eller ojämställdhet?

Tekniken blir sådan vi gör den

Tillsammans med PwC och Tech Sverige lyfter vi techbranschen och vad underrepresentationen av kvinnor bland företagsledare kan få för effekter.
Tekniken vi bygger idag blir framtidens vardag. Men vad är riskerna om den byggs till majoriteten av män? Samtidigt som den nya tekniken öppnar upp för nya affärsmöjligheter och mer flexibla arbetssätt, finns det en risk att kvinnors perspektiv missas när tekniken byggs och utvecklas av mestadels män. 
Tillsammans med PwC och Tech Sweden vill vi belysa de olika sidorna av teknikens mynt, både de positiva, men också de vi bör se upp med. 

Kom och lyssna på vår scen i Almedalen!

5/7
16:15-17:00
Mellangatan 11, Bakgården

Teknik som drivkraft för jämställdhet eller ojämställdhet?

Kvinnor utgör endast en fjärdedel av företagarna i Sverige, i techbranschen är andelen vd:ar endast 17 %. Vad krävs för att fler kvinnor ska starta företag? Och hur skapar vi bättre förutsättningar för jämställdhet inom näringslivet och specifikt techbranschen? Kan teknikutvecklingen förbättra jämställdheten i och utanför företagen? Eller cementerar den mansdominerande tech-världen skillnaderna mellan män och kvinnor? Hur kan kvinnors perspektiv tas med i utvecklingen när så få är med och driver den? 

Sofia Götmar-Blomstedt
VD PwC
Christina Ramm-Ericson 
Näringspolitiskt Chef, Tech Sverige 
Josefin Malmqvist
Riksdagsledamot Moderaterna
Anna Gulliksen
Global Head of Talent Acquisition and Employer Brand, TietoEvry
Azadeh Rojhan Gustavsson
Riksdagsledamot Socialdemokraterna
Seminarium: Varför hamnar kapitalet hos männen?