Seminarium: Kan skogsnäringen matcha förväntningar på jämställdhet?

WomEngage x Skogsindustrierna

Skogen är hetare än någonsin. Därför är vi stolta att i år bjuda in till ett Almedalsseminarium tillsammans med Skogsindustrierna.
Där kommer vi att diskutera jämställdheten inom skogsnäringen och vad som behöver göras för att attrahera kommande generationer. 

Välkommen till vår scen i Almedalen!

Tisdag 5/7
14:15-15:00
Visby, Bakgården, Mellangatan 11

Kan skogsnäringen matcha förväntningar på jämställdhet?

Hur skogen brukas idag påverkar hur den ser ut om 100 år, detsamma gäller jämställdheten. Nästan 40 % av alla skogsägare är kvinnor, men av de som jobbar inom jord- och skogsbruk är kvinnor endast 25 %. Hur formar det skogen? Skogsnäringen är på många sätt mansdominerad, men i toppen i företag och skogsägarföreningar finns många kvinnor på VD-posterna. Hur ser ungdomarna som ska ta över skogsförvaltningen och jobben inom skogsindustrin på förutsättningarna för kvinnor i branschen? Kan de som idag har ledande positioner i branschen matcha deras förväntningar?


Hur ser jämställdheten ut i skogen om 100 år?

Viveka Beckeman
VD, Skogsindustrierna
Lotta Lyrå
VD, Södra Skogsägarna
Helena Lindahl 
Riksdagsledamot Centerpartiet
Monica Haider
Riksdagsledamot Socialdemokraterna
Elisabeth Hidén
ordförande LRF Ungdomen
Sara Wiinikka
Ombudsman Pappers
Powermingel i Almedalen